Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge

Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) hører under Københavns Kommunes socialforvaltning og ligger under Borgercenter Børn og Unge (BBU). CUKU består i sin nuværende form af en stabsfunktion samt seks institutionstilbud. Tilbuddene er dels rettet mod udsatte unge, som af forskellige årsager må hjælpes eller anbringes udenfor hjemmet, og dels mod kriminalitetstruede unge, hvor der kan være grund til bekymring for egentlig kriminalitet - eller et liv på kant med loven.

Derudover har vi Idrætsprojektet, som er et tværgående tilbud, der arbejder aktivt med en bredere gruppe af unge, herunder dem, som er tilknyttet centret. Idrætsprojektet samarbejder også med institutioner og tilbud uden for CUKU.

Vision og mål

Vores vision er at vi med høj faglighed skaber en positiv forandring for de unge, som modtager støtte fra CUKU. Vores mål er at reducere udsathed og bringe kriminalitet til ophør blandt vores unge. Vi rækker ud til mange samarbejdspartnere, både i forvaltningen, på tværs i kommunen, i forskningsinstitutioner, i civilsamfundet og med politiet. Det tværgående samarbejde understøtter centrets helhedsorienterede indsats omkring de unge, der skal sikre, at de får de bedste redskaber til at håndtere overgangen til voksenlivet

Du vil her på siden bl.a. kunne læse mere om hver enkelt institution, om de tilbud vi har i CUKU, om målgruppen vi arbejder med samt hvordan der visiteres til centeret.    

CUKU’s  stab er lokaliseret på Sundholm sammen med den Sikrede Institution Sønderbro.