Velkommen til CUKU

 

Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU) er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, placeret under Borgercenter Børn og Unge (BBU). Vores arbejde tager udgangspunkt i Socialforvaltningens Socialstrategi (2018-2022), der har til formål at sikre et godt, meningsfyldt og værdigt liv for byens borgere.

CUKU’s opgave er at reducere den unges udsathed og modvirke kriminalitet ved samtidig at styrke den unge til et selvstændigt voksenliv. Vi mener, at dette kan opnås ved;

  • at skabe positive alternativer til kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd
  • målrettet at øge livskvaliteten, blandt andet via meningsfuld beskæftigelse, uddannelse og aktivt fritidsliv
  • omfattende inddragelse af den unges familie og netværk

I CUKU hjælper vi unge med komplekse problemstillinger, hvilket kræver en høj grad af tværfagligt samarbejde. Vi sørger for at bygge bro til fællesskaberne i byen ved at række ud til en række forskellige samarbejdspartnere. Udover politiet og skoler, samarbejder vi med idrætsforeninger og andre civilsamfundsaktøtrer, da vi ved, at positive fællesskaber og inklusion af den unge i det almene samfund er med til at bane vejen ud af udsathed og kriminalitet.

Vi tilbyder forskellige typer af indsatstyper og institutioner, som du kan læse mere om under fanen ’Indsatser’.