Den Korte Snor

Læs mere om den Korte Snor her

Den Korte Snor er en indsats under Københavns Kommune. Indsatsen er rettet mod børn og unge, der er på kant med loven, eller som er i risiko for at begå kriminalitet.

Indsatsen indebærer en intensiv kriminalitetsforebyggende familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre en hurtig opfølgning på den unges udfordringer. Den unge bliver tilknyttet en kontaktperson og en familierådgiver, der sammen med familien lægger en plan for den unge. Planen vil ofte handle om skole, fritid, venskabsrelationer og familieliv.

Formålet med indsatsen er at være med til at sænke antallet af kriminelle, truende eller uroskabende unge. Der ønskes at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og samarbejde i - og mellem myndighedsenheder, forebyggende og rådgivende tilbud samt dag- og døgntilbud.

 

Link til hjemmeside:

www.denkortesnor.kk.dk/

Adresse:

Sundholmsvej 32

2300 København S

Kontakt os:

Stine Røn Hartmann

Leder hos Den Korte Snor og koordinator for Vidensenhed for en Styrket Kriminalpræventiv Indsats

Mail: a99v@kk.dk

Telefon: +45 23 24 31 66