Centerplan 2017

Centerplan 2017 handler om de mål, visioner og indsatser, som CUKU har prioriteret og hvor centret ønsker at udvikle sig.

Centret har de senere år været igennem en omfattende forandringsproces og har udviklet sig til en organisation med en meget høj faglighed, driftsikkerhed og et drivende engagement hos centrets medarbejdere.

Denne udvikling vil vi fortsætte og bygge videre på de kommende år. Det vi gør godt, skal vi fortsætte med at styrke og udvikle. Samtidig er der behov for yderligere at systematisere og strukturere den faglighed, som er hjørnestenen i vores arbejde. Centerplanen er samtidig er samtidig et udtryk for at vi ønsker at skabe øget synlighed og gennemsigtighed omkring det arbejde, som CUKU udfører. Vi ønsker at være en relevant og konstruktiv samarbejdspartner i arbejdet med udsatte og kriminalitetstruede unge.

I centerplanen omtaler vi blandt andet vores forskellige samarbejdsflader, vores organisering samt vores forskellige tilbud. Samtidig beskriver planen vores markante fokus på job og uddannelse i den periode, hvor vi har et medansvar for de unge. Vi beskriver ligeledes vores strategi, når det gælder om at være tæt på familien og den unges øvrige netværk. Vi beskriver de gode overgange og de faktorer som skaber sammenhæng i anbringelsen. Endelig har vi i Centerplanen fokus på sundhed, herunder psykiatri og rusmidler.