Institutioner

Sønderbro

Sønderbro er en sikret døgninstitution for unge mellem 14-17 år.

Spydspidsen

Spydspidsen er et tilbud til unge mellem 15 og 18 år, der ikke er i gang med skole eller har arbejde.

Donekrogen

Behandlingshjemmet Donekrogen arbejder med at give børn og unge særligt tilpassede muligheder for at udvikle sig

Nexus

Nexus er en døgninstitution med 12 døgnpladser, to delvist lukkede pladser samt egen skole

VIFU

Institutionen arbejder systematisk med at hjælpe de unge med at få struktur i hverdagen igennem uddannelse, job, sundhed og fritidsliv

Den Flyvende Hollænder

Den Flyvende Hollænder laver opsøgende arbejde med et særligt kendskab til gademiljøer og brobygning til nærmiljøet.

Idrætsprojektet

Idrætsprojektet arbejder med udsatte og kriminalitetstruede unge ved at bygge bro mellem hjem/institution og civilsamfundet

Den Korte Snor

Den Korte Snor er et tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der udviser truende, uroskabende eller kriminel adfærd.