Velkommen til CUKU

I hele Socialforvaltningen samlede man i 2009 forvaltningens mange institutioner i institutionscentre. Baggrunden for centerdannelsen var et ønske om at skabe en mere gennemskuelig struktur samt give mulighed for at institutioner, som er nært beslægtede, kan indgå i et tættere samarbejde og udnytte hinandens styrker. Dannelsen af centre var resultatet af en omfattende nyorganisering af Socialforvaltningen, hvor også socialcentrene blev splittet op og samlet i større enheder, opdelt efter målgruppe: Børn, unge, handikap og misbrug.

CUKU består udover en stabsfunktion af den sikrede institution Sønderbro, døgninstitutionen Den Flyvende Hollænder, Donekrogen, Nexus, VIFU (Virkningsfulde Indsatser For Unge) - en sammenlægning af de tidligere institutioner Brydes Allé og Rymarksvænge) - samt det forebyggende tilbud Den Korte Snor.

Herudover har vi Idrætsprojektet, som er et tværgående aktivitetstilbud til alle unge i CUKU. Idrætsprojektet arbejder således bl.a. med unge på handicapområdet, unge med autisme og unge med særlige behov. Arbejdet finder sted i tæt samarbejde med de unge selv, så de opnår en tilknytning til idræts-, fritids- og foreningslivet, som kan bygge bro til civilsamfundet. Dette sker for at skabe varige forandringer for de unge, som øger deres trivsel og deres livskvalitet mest muligt

Desuden er feriekolonien Strandly, beliggende i Gilleleje, en del af CUKU. Strandly udlejes fortrinsvis til centrets institutioner.

Herudover har CUKU en fælles administration med knap 10 ansatte, som har til huse på Sundholmen.

Centerstaben varetager følgende opgaver:

  • Administration
  • Fælles visitation
  • Økonomistyring
  • Dokumentation
  • Fælles udviklingsstrategi
  • MEDudvalg (samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg)
  • Miljøindsats
  • Netværksstrukturer
  • Praktiske opgaver
  • Alle institutionsledere indgår i centerledelsen sammen med centerchefen.