Målgruppe

Målgruppe

CUKU’s institutioner henvender sig typisk til unge i deres teenageår. Nogle er imidlertid så unge som 10 år, og andre er i efterværn og dermed i begyndelsen af 20’erne. Udsatte og kriminalitetstruede unge er en meget sammensat målgruppe, som ikke kan beskrives entydigt.

I vores indsats over for de unge, tager vi udgangspunkt i Socialstrategien, hvilket betyder at vi har fokus på uddannelse og beskæftigelse, sundhed samt familie og netværk.  

Fælles for alle de unge, som er tilknyttet CUKU er, at de på den ene eller anden måde ikke formår at navigere i deres eget følelsesliv og i omverdens krav uden hjælp og støtte. Det kan for eksempel være unge, som har været udsat for svigt tidligt i livet eller hvis opvækst har været præget af misbrug, vold eller andre problemer hos forældrene. Men de kriminalitetstruede unge kan også være velfungerende børn, som i løbet af teenageårene udvikler sig i en retning, hvor de bliver involveret i kriminalitet. Derfor skræddersyr vi da også individuelle løsninger til hver enkelt.

CUKU’s tilbud kan opdeles i de hjemlige og de mere institutionsprægede miljøer. Sidstnævnte har i øvrigt døgnafdelinger med pædagoger ansat i skiftehold. I nogle tilbud kan de unge bo hos deres forældre, men have mulighed for en aflastningsplads. På institutionstilbuddene skabes der et hjemligt miljø eller endeligt er der tilbud, hvor de unge er i botræning og bor i deres eget værelse ude i byen. På den Sikrede Institution Sønderbro er forholdene skærpede ved at dørene kan låses udefra, og de unge under deres ophold ikke har mulighed for at bevæge sig udenfor institutionens område. Institutioner som Nexus og Den Flyvende Hollænder rummer typisk de mere udadreagerende, kriminalitetstruede unge, mens VIFU traditionelt har haft flere unge inden for målgruppen af udsatte unge.

 Alle vores tilbud har unge af begge køn med vidt forskellige karakteristika.