Radikalisering

Radikalisering skal bremses i opløbet

I CUKU er vi i vores arbejde med at forebygge og modvirke kriminalitet, også opmærksomme på at radikalisering - eller risikoen for radikalisering - er et vilkår vi må forholde os til.

Vi oplever, at nogle af de unge, som har været tilknyttet vores institutioner, enten efterfølgende er blevet radikaliseret eller er blevet det undervejs i deres ophold hos os. Det er et reelt problem, som på lige fod med kriminalitet kræver professionel tilgang. Derfor lægger vi vægt på, at vi på vores institutioner har tilknyttet socialpædagoger, psykologer og andre, som ved noget om radikalisering. Når vi ser bekymringstegn på radikalisering, iværksætter vi de nødvendige tiltag, som kan være psykologisk eller psykiatrisk udredning og eventuel diagnosticering og/eller vi tager kontakt med VINK eller politiet.

I mange tilfælde, når det drejer sig om radikalisering, er kriminalitet og ekstremisme tæt forbundne. En samlet statistik over de seneste års gennemførte terrorangreb i Europa, Nordamerika og Australien viser, at 40 procent af gerningsmændene har en kriminel fortid. Dette er en god indikation for at vi også i CUKU med vores arbejde med udsathed og kriminalitet har fokus på at forhindre radikalisering blandt vores anbragte unge.

En central del af vores indsats er at arbejde med holdningsbearbejdelse. Dialogen er en vigtig del af vores pædagogiske værktøjskasse. Vi går i dialog med vores unge om de fællesskaber, som spiller en vigtig rolle. Vi forklarer dem de demokratiske spilleregler i vores samfund, hvor alle er lige for loven. Vi taler med dem om at åbenhed, ytringsfrihed og tolerance er helt grundlæggende hjørnesten i det danske samfund, og at de har mulighed for at præge samfundet gennem bl.a. engagement, interesseorganisationer og foreningsarbejde.

Det er heldigvis vores erfaring at dialogen er nyttig og kan bremse radikalisering i opløbet.. Den generelle udvikling i samfundet skaber kontinuerligt behov for nye redskaber i den pædagogiske værktøjskasse. De redskaber udvikler vi løbende i CUKU.