Visitation

Visitationen til institutionerne i CUKU foregår altid gennem centerets visitator, som samarbejder tæt med den unges sagsbehandler og centerledelsen.

Ved visitationen sikres det, at matchet mellem den unge og institutionen bliver så optimalt som muligt. Kvalificering foregår på baggrund af faglige overvejelser og drøftelser.

For at finde den bedste løsning for den unge, skal der sendes en indstilling, der beskriver baggrunden for ønsket om en anbringelse, en aktuel handleplan og §50-undersøgelse.

Læs mere om visitationsprocessen herunder:

 Sådan foregår visitationen:

  1. Henvendelse fra sagsbehandler til CUKU’s centervisitator
  2. Visitionsskema sendes til udfyldelse hos sagsbehandler
  3. Visitator gennemgår sagen og indkalder til visitationsudvalgsmøde
  4. På visitationsudvalgsmødet bliver sagen drøftet og i samråd bliver en afgørelse truffet
  5. Sagsbehandler modtager afgørelse fra visitationsudvalget, hvor begrundelse og kontakt til institution fremgår
  6. Forvaltningen/sagsbehandler takker ja/nej til foreslået tilbud, og der kan arrangeres et indskrivningsmøde

Har du nogle spørgsmål angående visitationsproceduren, så er du velkommen til at kontakte vores centervisitator Sara Henrichsen på mail: e71q@kk.dk eller telefon: +45 21 46 78 15.