Visitation

Visitation

Visitationen til institutionerne i CUKU foregår altid gennem vores centrale visitation ved centrets visitationskoordinator i tæt samarbejde med den unges sagsbehandler og centerledelsen. Herved sikrer vi, at matchet mellem den unge og institutionen bliver så optimalt som muligt.

 Visitationen kontaktes ved:

 

Sådan foregår visitationen

Når du henvender dig til vores visitation, hjælper vi dig med at finde det bedste match til den unge. Denne kvalificering foregår på baggrund af vores faglige overvejelser og drøftelser, sammenholdt med vores viden om institutionerne og deres sammensætning af unge samt deres aktuelle og generelle status.

I fællesskab får vi tydeliggjort forventningerne til det konkrete anbringelsesforløb, herunder også § 78 anbringelser, alternativ afsoning og § 74a ungdomssanktion. Herunder også om den unge matcher vores målgruppe, og om der er bestemte eller særlige behov, der skal tilgodeses.

Har du brug for råd og vejledning, inden du sammen med din ledelse bestemmer dig for en anbringelse i CUKU, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvis du allerede har en bestemt institution i tankerne, undersøger vi om det er det bedste tilbud og om der er en ledig plads på institutionen. I modsat fald hjælper vi Jer videre til et andet relevant tilbud.

For at finde frem til den bedste løsning for den unge, skal du sende os en indstilling, der beskriver baggrunden for ønsket om en anbringelse, en aktuel handleplan, § 50 undersøgelse, PPV samt øvrige relevante oplysninger.